Yksityisen kätilön palvelut sekä koulutuspalveluita yksilöllisiin tarpeisiin - Independent  Customized Midwifery Services and Midwifery education

Tmi Kätilö Kädet & Sydän on yhden naisen yritys voimaannuttaa useita naisia matkalla äitiyteen. Kätilötyöni sydän on aitona ihmisenä kohdata perheet ja kunnioittaa heidän yksilöllisiä toiveitaan sekä ajatuksiaan matkasta läpi raskauden. Erityisenä missionani on viedä fysiologisen synnytyksen hoidon oppeja eteenpäin ja kouluttaa synnytyksen kanssa työskenteleviä sekä perheitä. Työskentelen holistisesti ja välitän aidosti.  

Yksityinen kätilö palveluksessanne toivoessanne aitoa sekä yksilöllistä kohtaamista vuosien ammattitaidolla 

raskauden suunnitteluvaiheessa tai raskauden pelottaessa

raskauden aikana mm. yksityisin neuvolakäynnein sekä valmennuksin

suunnitellessanne synnytystä 

synnytyksen käynnistelyhoidot ja rentoutushoidot 

synnytyksen aikana kotona tai sairaalassa

lapsivuodeaikana 

kouluttaen ja luennoiden synnytykseen liittyvistä asioista erikoisosaamisen mukaan 

______________________________________________________________


Kätilö, Kädet & Sydän translates to Midwife, Hands and Heart. My business is one women effort to empower women and families on their way to motherhood and family life. My core (heart) is to be genuine in my encounters with families and to respect their individual ideas, wishes and thoughts on their journey to parenthood. My mission is to advance physiological birth practices, evidence based practices and gentle birth for all with training, teaching, lecturing and having workshops with people who work with birth and also pregnant families. I work from a holistic view and am caring.

A independent midwife at your service. Offering your family your own genuine and caring midwife

 

when planning pregnancy

when afraid of birthing

when needing prenatal care of any kind

when needing prenatal classes

when need help planning your birth

when needing natural induction

when needing relaxation during pregnancy

when needing belly mapping

when needing optimal foetal positioning help such as spinning babies

when needing a midwifedoula for hospitalbirth

when needing homebirth midwife

 when needing help with breastfeeding

Also offering professional training, teaching, lectures and workshops for hospitals, birthcenters, associations, federations and many more

____________________________________________________________________________

 

Minun matkani kätilönä yksityisen kätilön maailmaan  

Olen tehnyt kätilön työtä jo neljäntoista vuoden ajan. Olen päälle neljäkymppinen kahden aikuisen pojan äiti. Olen työskennellyt valmistumisestani asti synnytysosastolla sekä viimeiset 9 vuotta myös kotisynnytysten kanssa. Työpaikkoinani on toiminut vuosien mittaan kaikki pääkaupunkiseudun sairaalat sekä hyvin erilaiset kotiympäristöt. 

Olen tehnyt pitkään ja isoissa volyymeissa työtä synnytyksien kanssa. Minulla on laaja kokemus ja silti pehmeä näkemys asioista. Kotisynnytyksiin ajauduin ystävän aputoiveen ansiosta pehmeällä laskulla. Nykyään yritän kasvattaa siltoja tekemällä työtä sekä sairaalassa, että kotona. Vaikka ympäristöt ja tarpeet ovat hyvin erilaisia, olen oppinut viemään sairaalaan kotia enemmän ja enemmän, sen sijaan että toisin sairaalaa millään tavoin kotiin. Koen, että vahvuuteni on suuri luotto syntymään, naisen kehoon ja syntyvään lapseen.

Johtoajatukseni olen oppinut kätilö idoliltani Elizabeth Davisilta, joka kouluttaa holistisia kätilöitä Californiassa. Se sisältää ajatuksen siitä, että pelkoa ei koskaan tule kantaa sydämessä, mutta se on aina hyvä olla kainalossa. Toinen joka kantaa minua on intuitio, uskon äidin intuitioon sekä omaani. Myös tarkempaa perehtymistä normaalin fysiologisen synnytyksen kulun erityispiirteisiin toivoisin suomalaiselta synnytyskulttuurilta, perheiltä sekä synnytysten kanssa työskenteleviltä.   

Oma kätilötyöni perustuu: 

aitoon kohtaamiseen sekä inhimillisyyteen

rehellisyyteen sekä avoimeen kommunikaatioon

 lämpimään välittämiseen ja hellään hoivaan

 yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja arvostamiseen 

perhekeskeisyyteen ja kaikkien osapuolten tukemiseen  

normaalin fysiologisen synnytyksen kunnioittamiseen sen erityispiirteineen 

yksilöllisten valintojen sekä toiveiden kunnioittaminen 

turvallisuuden huomioimiseen 

________________________________________________________________

My Journey to become a Independent Midwife

I have worked in healthcare 20 years. With birth and Midwifery 14+ years. I'm a woman in my fortyes, mother of two adult sons. I have worked my whole Midwife carrier with labor and delivery, in the biggest hospitals in Finland. Last nine years I have worked as a independent midwife in homebirths and as a midwifedoula in the hospital.

I have worked full time with high volumes of births. I have a fast experience, but gentle holistic approache to birth. My journey to homebirths started almost by accident, when a friend of mine asked me for help. Now am trying to build bridges and make the cap more narrow between hospital and homebirth in Finland by working in both surroundings and bringing homebirthing like birthing to hospitals. Although the surrondings are very diffent, i try to take more from home to hospital and avoid totally bringing hospital to homes.

Core of my work comes from my idol Elizabeth Davis, holistic midwifery teacher from US. She has told me never to carry fear in my heart, to hold it gently in somewhere else. Intuition is also at most importance to me, I believe in mothers intuition and in my own. My hope for finnish Midwifery and birth culture is to add knowledge on physiolocical birth and its facts. 

Core of My Midwifery work: 

Genuine encounter and being humane

Honesty and open communication

Warm caring and gentle care

Holistic views of health, maternity and birth

Respect of persons individual rights and autonomy

 Seeing the whole family and supporting them all

Supporting and respecting normal physiological birth  

Respecting individual choices and wishes

all of the above taking mother and babys safety as priority

______________________________________________________________________________


Erilaisien taitojen yhdistelmä

Erikoisosaamisenani on erityisesti veden käyttö synnytyksessä sekä kivunlievityksenä ja myös vesisynnytyksenä. Olen ollut läsnä arviolta noin 300 vesisynnytyksessä vuosien aikana, Koulutan kätilöitä synnytyssairaaloissa, kätilöliiton koulutuksissa, opiskelijoita ammattikorkeakouluissa, doulia sekä tavallisia synnytystä odottavia perheitä.

Viime aikoina olen keskittynyt myös asiakaskäynteihin, joissa olen antanut luonnollisesti synnytystä käynnisteleviä hoitoja sekä rentouttamiseen tarkoitettuja raskaushoitoja loppuraskaudessa. Taskussani on erilaisia taitoja joita yhdistelemällä saa usein kypsyteltyä yliaikaisuutta läheneviä raskauksia. Näihin kuuluvat: Guasha, vyöhyketerapia, akupunktio, hieronta, essentiaaliset öljyt, akupainanta, rebozo, spinningbabies tekniikat ja myös erilaiset salaiset neuvot :) Takeitahan synnytyksen käynnistymisestä ei voi antaa, mutta ei haittaa kokeilla etenkin kun olo hoidon jälkeen on niin täydellisen rentoutunut. 

Pidän yksityisiä neuvola käyntejä normaalin neuvolaseurannan sijalle tai tueksi, juttelen mielelläni kanssasi kaikesta odotukseen liittyvästä ja peloistasi. Tarjoan myös synnyttäneille ensimmäisen kuukauden tukipakettia kotiin.

Osallistun kotisynnytyksiin kätilönä pääkaupunkiseudulla, sen lähiympäristöissä sekä myös Turku-Tampere-Lahti- Jyväskylä akselillakin tarpeen mukaan. Yleensä kotisynnytykset suomessa hoidetaan suositusten mukaan kätilöparina toisen kätilön kanssa, itse toimin perheen toiveiden mukaan yksin tai perheen valitseman parin kanssa.  Näiden suunnittelussa ja pohtimisessa voi olla yhteydessä minuun puhelimitse tai sähköpostitse.

Synnytyksen suunnitteleminen on aina yksilöllistä ja tarjoan tukea myös sairaalasynnytyksiin sekä niihin valmentautumiseen. Usein suunnitelma voi olla myös alustavasti jotain kotisynnytyksen ja sairaalasynnytyksen välimaastostakin.  

Tarjoan myös erilaisia räätälöityjä kätilön palveluita eri tilanteissa omaan kotiinne tai toimitilallani Helsinkiin

Synnytysvalmennuksia pidän pariskunnille, sekä pienryhmille toimitilallani. 

_____________________________________________________________________

Mixture of different professional skills

My speciality in midwifery lies in using water in birth both as a pain relieve method and birthing in water. I have attended approximately 300 waterbirths during my years as a midwife, I train finnish midwifes and doctors, midwifery students, doulas and pregnant families.

I have a space for meeting pregnant families (I also do homevisits). I do natural induction stimulations and relaxing treatments in the end of the pregnancy. I have many skills that I combine in my work. These include: Guasha (traditional chinese medicine), reflexology, akupuncture, akupressure, massage, essential oils, rebozo, spinning babies tecniques and many secret advices. I can not promise that my treatments make you go to birth, but it does not hurt to try as you get so relaxed after my 2 hour treatment. 

I also provided midwiferycare for homebirths in southern finland (max. 4 hour drive from Espoo). My package for homebirth is all inclusive, all you need to do is birth and I take care of the rest. You can contact via any chanel to plan you individual birth and book an appontment to discuss you ideas and needs. 

As well as homebith I provide midwiferydoula care for hospital birth, where I come to you home to help you with your early birth, check how the baby is doing and help to know when to move to the hospital. At hospital I can serve as you support. Planning birth is an individual process and plan can be also something in between home- and hospitalbirth. All plans can live, even untill the moment of birth. 

I also provide individual midwifery services to all families, private prenatal (neuvola care) either at you own home or my office.  I also give birthing classes for small groups or individuals if needed. You can also come and talk about your fears, I also work as a birthfear midwife in hospital.  

______________________________________________________________________


Järjestän korkealaatuisia koulutustilaisuuksia ulkomaisien luennoitsijoiden pitäminä, kuten Spinning Babies - rekisteröidyt koulutukset, Waterbirth sekä Gentle birth ja Rebozo-koulutukset. Nämä koulutukset ovat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Olen myös järjestänyt 2017 vuoden Midwifery Today konfenssin ja sen tuomisen Suomeen.

Itse koulutan pienissä ja isoissa tilaisuuksissa. Pidän kursseja veden käytöstä synnytyksessä, spinningbabies tekniikoista, rebozon käytöstä, akupainannasta, kätilöakupunktiosta sekä guasha hieronnasta ja lisäksi myös erilaisia synnytykseen liittyviä valmennuksia. 

Liikuta Lasta Lantiossa kurssi on minun sekä kätilön käsistä toiminimellä toimivan kätilö Johanna Nyyssölän oma koulutuskokonaisuus, joka kostuu lantion alueen fysiologiasta, interventioiden vaikutuksesta synnytyksen kulkuun sekä erilaisien liikkeiden harjoitteista joilla helpottaa normaalin fysiologisen synnytyksen etenemistä. Liikuta Lasta Lantiossa kursseja voi tilata myös yksityiset tahot sekä sairaanhoitopiirit.

Toimin Midwifery Todayn kouluttajana ja koulutan erilaista fysiologiseen synnytykseen liittyvistä aiheista englanniksi konferensseissa ja tilaisuuksissa. 

 Omat koulutustilaisuuteni pidän joko toimitilassani tai hierontakoulu Atlaksessa, jonka kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä. Minulta voi myös tilata koulutuksia eri paikkakunnille, tällöin järjestävä taho hoitaa koulutuspaikan vuokrauksen sekä tarjoilut osallistujille.

Koulutan myös sairaanhoitopiirien kätilöitä tilauksen mukaan mm. somersaultin manööveristä, roikkuliinan käytöstä, erilaisten välineiden hyödyntämisestä, kätilöakupunktiosta, akupainannasta sekä veden käytöstä synnytyksessä sekä vesisynnytyksen hoitoon. Minulla on tarjota peruskoulutus vesisynnytysten hoitoon sekä jatkokurssi, jossa harjoitellaan potilaiden hätäsiirtoja, demostroidaan verenvuoto verellä, harjoitellaan tiukkoja hartioita ja muita erikoistilanteita. Myös AMK:t sekä yksityiset tahot voivat tilata minua pitämään koulutuksia/luentoja.


___________________________________________________________________________


I invite international speakers and trainers to finland, such as Barbara Harper, Gail Tully, Elizabeth Davis, Jennifer Walker and many more. Spinning Babies - registered trainings, Waterbirth International trainings and Rebozo workshops. I have also arranged 2017 Midwifery Today Conference in Helsinki. 

I teach in small and big events. I have courses on waterbirth, movement in birth, rebozo, guasha, macig of movement in birth, alternative remedies for childbirth and physiological birth, somersault manouver and all things around normal birth. 

Liikuta Lasta Lantiossa is a course on physiological birth that I teach many times a year with my colleage Johanna Nyyssölä. It deals with interventions and affects of interventions, moment in birth, optimal foetal possitioning and physiology. 

I teach in Midwifery Today conferences in english, diffent subjects around normal physiological birth. 

My own events are held either at my own space or Massageschool Atlas in Iso Omena shopping center, Espoo. You can also order workshops, speeches and lectures from me. 

I train hospital staff on Physiological birth, helping it with movement, use of airjogaslings, use of birthballs, somersault manouver for tight umbilical cord, water in birth and waterbirth, gentle birth and birth related topics. I offer a basic course on Waterbirth and an advanced workshop on waterbith emergencys (demostrating bleeding, moving patiens with net from the pool, dystocia and such). Also schools can order me to speak.